Poruchy chování a agresivita

Každé desáté dítě nebo teenager má takzvané opozičně-vzdorovité chování. Dítě nejen tvrdošíjně odmítá poslouchat rodiče a učitele; záměrně neguje pravidla, záměrně obtěžuje a provokuje ostatní.

Všemožné způsoby, jak ostatní naštvat

Dítě s poruchou chování vymýšlí všemožné způsoby, jak ostatní přimět, aby se cítili špatně. Zároveň je přecitlivělé, snadno se rozzuří a pak často ničí předměty, nadává a uráží ostatní.

Některé „obtížné“ děti mohou časem zajít ještě dál; dalším krokem může být otevřený odpor proti normám. Začnou utíkat z domova a školy, sáhnou po alkoholu a drogách; konečně jsou to krádeže, vloupání nebo agrese vůči ostatním. Pak mluvíme o poruchách chování. Bohužel dalším důsledkem může být kolize se zákonem a sociální vyloučení.

Poruchy chování bývají často kombinovány i s jinými vývojovými poruchami.

  • Každé 10. dítě má tzv. opozičně-vzdorovité chování. 10% 10%

Agresi může vyvolat potřeba vyniknout

Nadměrné životní tempo způsobuje čím dál tím méně času na rozhovor s dítětem, na zájem o jeho život a problémy. Osamělé dítě bez vzorců chování je snadno ovlivnitelné televizí nebo internetem. Potřeba vyniknout a hledání vlastní identity při absenci sociálních dovedností může u dítěte vyvolat agresi.

Některé biologické dysfunkce, včetně těch, které souvisejí s nesprávným stravováním, podporují výskyt problémů se soustředěním, hyperaktivitou a impulzivitou dětí. Práce s těžkým dítětem vyžaduje tvrdou, společnou práci rodičů, psychoterapeutů a vychovatelů.

Podávání přípravku EQUAZEN® může být cenným doplňkem terapeutických intervencí u dětí a dospívajících s nevhodným chováním nebo agresivitou.

Je velmi důležité co nejdříve odhalit rušivé signály a co nejdříve podniknout terapeutické kroky, než se u dospívajícího vyvine a upevní abnormální osobnost.

Důvěřujte specialistům

EQUAZEN si zaslouží vaši pozornost.