Opožděný vývoj řeči a problémy s mluvením

Řeč je jedním ze základních způsobů, kterým komunikujeme s ostatními. Některé děti v mluvení dělají rychlé pokroky, jiným to trvá déle. To je normální. Kdy bychom však měli rámcově zpozornět?

Krátký přehled vývoje řeči do 3 let

Co by děti orientačně měly umět?

 

Věk dítěte Vlastní vývoj řeči Čemu věnovat pozornost
1 měsíc

vydává krátké hrdelní zvuky

umí různé typy pláče

reaguje na zvuk zvonku
2-4 měsíce

broukání a vrnění složené ze samohlásek, souhlásek a zvuků

umí se hlasitě smát

děti na celém světě bez ohledu na jazyk, i neslyšící děti, si broukají podobným způsobem
5-7 měsíců

„žvatlání“ (kanonické): dítě si hraje se slabikami, vědomě opakuje řetězce slabik: mamama, bababa, nanana…

rozmanité množství zvuků a intonací

neslyšící děti řeč nenapodobují, když si dítě nebrouká nebo nežvatlá, může to být známka opoždění ve vývoji řeči nebo známky jiného typu vývojového opoždění
8-10 měsíců

„papouškování“ (spojování a opakování různých slabik): dítě se snaží napodobit řeč dospělých: mama, maja, papa…

počátky porozumění řeči (rozumí slovům, jako jsou názvy hraček, poznává jednotlivé osoby podle jména, rozumí slovu „ne“…)

hlasový projev dítěte se stále více podobá projevu v rodném jazyce
11-12 měsíců

řetězce slabik se stále více podobají slovům

řeč je úmyslně namířena k určitým osobám

umí říci 1–3 slova

plní jednoduché příkazy podporované dalšími gesty

existují velké rozdíly v dovednostech expresivnosti dítěte: jsou děti, které ještě neumějí říct nic a naopak jsou děti, které už pár slov říci umějí
13-18 měsíců

průměrně umí dítě říci v tomto věku asi 10 slov

umí ukázat, co je na obrázku

dokáže splnit příkazy: „Polož to sem.“

rozumí zákazu „ne“

jedno slovo dítěte nahrazuje celou větu „dej“ = dej mi míč, mami + gesto = maminko, dej mi to

v této době by mělo dítě umět vyslovit alespoň jedno slovo, kterému bude okolí rozumět
19-24 měsíců

skládá jednoduché dvouslovné výrazy

používá především podstatná jména

používá a vyslovuje od 50 do 170 slov

začíná používat zájmena: já, ty, moje (někdy nesprávně)

hodně gestikuluje a používá mimiku
2 roky

skládá věty ze 2–3 slov

číslice: jeden, dva, tři

často používá slůvko „ne“ (nechci, to ne)

používá zájmeno „se“ (umyji se, hraju si)

slovní zásoba: 50–300 slov

splní příkaz složený ze dvou částí („kde je míč“, „dej mi míč“)

ve větách převažuje expresivní oznámení
3 roky

skládá věty z 3–4 slov

umí říci, jak se jmenuje a zná své pohlaví

pokládá jednoduché otázky

zkouší zpívat a učí se krátké říkanky

3leté dítě má právo zaměňovat hlásky znělé a neznělé, (voda = fota, bouda = pouta)

jeho řeč by měla být srozumitelná pro okolí ze 75 %

Tato tabulka byla částečně zpracována ve spolupráci s klinickými logopedy – Mgr. Barbarou Wisniewskou a PaedDr. Irenou Cudlínovou

Důvěřujte specialistům

EQUAZEN si zaslouží vaši pozornost.