7 rad, jak pomoci nepozornému dítěti

Přinášíme vám několik důležitých tipů, které mohou pomoci řešit problémy s nepozorností vašeho dítěte.

13. 03. 2023

Čtení na 5 minut

1. Pevný čas pro úkoly

Stanovte mu pevný čas pro domácí úkoly. Pomozte mu naplánovat čas, v jeho životě vytvořte řád. Rozdělte mu práci na etapy. Každá etapa musí být dokončena!

2. Vhodné pracovní podmínky

Připravte mu tichý a klidný kout s dobrým osvětlením. Když pracuje na domácích úkolech, vypněte rádio, televizi, odstraňte z jeho pracovní plochy všechny nepotřebné předměty.

3. Buďte pozitivní

Snažte se zaměřit pozornost dítěte na jednu činnost. Používejte pozitivní pobídky („pojďme se na to podívat společně…“), spíše než negativní („Přestaň už ohýbat tu stránku…“). Nešetřete pochvalami („ten dům jsi nakreslil moc pěkně…“).

4. Samostatnost pod dohledem

Nechte dítě dělat zadaný úkol samotně, ale dohlížejte na jeho činnost. Opakujte mu, co se od něj očekává. Navrhujte mu řešení, které nabízí možnosti, jak chybu opravit.

5. Tolerance

Nechte dítě, ať si hraje s tužkou či perem, pokud mu to umožňuje lépe se soustředit. Nesnažte se bojovat proti všem těmto neobvyklým projevům, pokud nikomu nepřekáží nebo nejsou s něčím v rozporu.

6. Knihy

Poskytněte svému dítěti hodně ilustrovaných knih. Používejte v zadání úkolů něco, co je spojené s jeho oblíbenými předměty. Pokuste se skloubit učení se zábavou.

7. Choďte na procházky

Umožněte dítěti učit se novým věcem prostřednictvím společných procházek a výletů. Jděte si s ním zaházet míčem, jezdit na kole, zahrát si fotbal nebo ping-pong – to mu umožní uvolnit se a být aktivní. Věnujte svému dítěti čas a pozornost!

Důvěřujte specialistům.

EQUAZEN si zaslouží vaši pozornost.