Špatné vysvědčení. A co tomu řeknou rodiče?

Vysvědčení představuje stresové období nejen pro žáky, ale také jejich rodiče. Děti se bojí, jaká bude reakce rodičů, rodiče zase přemýšlejí nad tím, jak se k problému co nejlépe postavit. Klíčovou roli hraje komunikace. Ať už se jedná o špatnou známku ve škole, ztracenou hračku nebo těžký domácí úkol, o každém problému je nutné s dítětem mluvit. Jak tedy specificky postupovat právě ve chvíli, kdy vaše ratolest přinese špatné známky ze školy na vysvědčení? Pojďme se podívat na možnosti řešení společně…

2. 02. 2024

Špatné známky? Stres pro obě strany, ale i impuls pro seberozvoj dítěte

Špatnou známku dostal nejspíše každý z nás. Vzpomínáte si i vy na pocity, které se vám honily hlavou? Byli jste vystresovaní, co tomu řeknou rodiče? Měli jste pocit, že se vám nedaří? Cítili jste se tak, že selháváte? A nebo jste měli dojem, že špatná známka je vlastně neoprávněná? Takové či obdobné pocity se mohou honit hlavou i vašemu dítěti, které má potíže ve škole. Špatné známky většinou signalizují nějaký problém. Je ale třeba mít na paměti, že známky nejsou směrodatným měřítkem schopností vašeho dítěte. Přesto bychom jim měli věnovat pozornost.

Na straně druhé i v rodiči se odehrává směsice různých pocitů, z nichž u zodpovědného rodiče akcentují zejména pocity viny za špatný výsledek své ratolesti. Jsem dobrý rodič? Pomáhám dostatečně svému dítěti? Neselhal jsem? Z tohoto začarovaného kruhu pocitů je potřeba se vymanit a o problému s dítětem diskutovat.

Pojďme se podívat na téma špatných známek ještě z jiného úhlu. Tato situace nemusí být veskrze negativní. Špatná známka signalizuje jakýsi neúspěch. Děti se však v životě s neúspěchem budou běžně setkávat a bude na nich, jak se k němu v budoucnosti postaví. Pokud rodič naučí dítě, jak se s neúspěchy vyrovnávat a správně na ně reagovat, bude to mít klíčový vliv na jeho seberozvoj.

První reakce rodiče? Hlavně zachovejte chladnou hlavu

Představme si modelový scénář. Žák druhé třídy základní školy právě dostal pololetní vysvědčení. Mnoho jeho spolužáků se raduje a těší se na odměnu za vysvědčení, on se však bojí reakce rodičů. Budou křičet? Budou nešťastní? Budou plakat? Tak či tak, z jeho vysvědčení rozhodně nadšení nebudou, tím si je jistý.

Zkuste si v hlavě položit otázku: jakou reakci bych v ideálním případě chtěl zažít já? Základem je určitě zachovat chladnou hlavu. Zde rozhodně nepomůže ani křik, ani hysterie, ani pláč. Reakce v afektu může dítě vyděsit a může vést až k tomu, že se dítě postaví do ofenzivní (útočné) pozice. Snažte se být proto co nejvíce v klidu. Jedině tak bude rozhovor produktivní.

Vraťme se ještě k tématu rozhovoru. Komunikace hraje klíčovou roli. Proto je opravdu důležité s dítětem o problému mluvit. Mluvením však nemyslíme rodičův monolog. Základem dobré komunikace je totiž rovnocenný dialog mezi oběma stranami – pokud možno aktivní naslouchání. Snažte se zjistit, co vedlo ke špatným známkám otázkami typu: „Co se stalo, že máš takovou známku? Nerozuměl jsi učivu? Opravdu tato známka odráží tvou práci v předmětu?“ Takové dotazy mohou velmi pomoci při řešení problému s prospěchem a jsou prvním předpokladem ke zlepšení situace. Příčina špatných známek může být úplně jiná, než se na první pohled může zdát. Naprosto klíčové je, aby k vám dítě mělo důvěru. A ta se rozhodně buduje snadněji v klidu než v afektu.

Jak zlepšit výsledky? Motivace je klíčová

Diskuze proběhla v poklidu? Tak to je skvělé! Možná už jste získali potřebné informace, které vám pomohou v dalším postupu k řešení problému. Je jisté, že bude nutné učinit změny.

V podvědomí máme zafixováno: udělám-li něco špatně, budu potrestán. Pozor na to! Tresty v tomto případě nic neřeší. Mnohem efektivnější je pozitivní motivace. Tu lze podporovat různými přístupy:

 • Chválení. Pochvalte své dítě za to, že dostalo jedničku z výtvarné výchovy nebo že se mu povedl úkol. Nejdříve chvalte, až poté se zaměřte na oblasti, v nichž by se dítě potřebovalo zlepšit.
 • Odměna. Forma odměny patří mezi formy vnější motivace. Tu získáváme na základě zkušenosti. Odměňte své děti za jejich dobrý výkon, ať už se týká čehokoliv – pěkného obrázku, sportovního výkonu či dobře vypracovaného domácího úkolu.
 • Aktivity, které dítě baví. Najděte činnosti a aktivity, které dítě budou bavit a zároveň motivovat. Stane se tak produktivnějším a motivovanějším.
 • Pomozte mu. Důležitou roli sehrává i vaše pomoc. Pomozte svému dítěti s úkoly, trpělivě s ním probírejte problematickou látku, společně se učte na písemky…
 • Klima školy. Zeptejte se své ratolesti, jak se ve škole cítí. Věnujte pozornost tomu, jestli dítě necítí ve škole tlak či nemá z něčeho strach. I to může být důvodem špatného prospěchu.
 • Nevyžadujte dokonalost. Nesrovnávejte vaše dítě s ostatními. Každé dítě je jiné, jinak zaměřené a jiným způsobem talentované. Ne všechny děti musí být ve všem perfektní.

Malými krůčky k vytyčenému cíli

Nyní se zaměříme na čtvrtý bod z předchozí části článku. Jak svému dítěti co nejvíce a nejefektivněji pomoci s úspěchem ve škole? Ani Řím nebyl postaven za den, avšak postupnými malými krůčky lze dosáhnout velkých věcí. Zde je několik tipů, jak postupovat při vylepšování prospěchu ve škole:

 • Nastavení dosažitelných cílů. Jak rodič, tak dítě by se měli zamyslet, čeho chtějí v následujícím období dosáhnout. Ať už se jedná o odevzdávání domácích úkolů včas, mluvení nahlas před třídou či získání co nejlepších průběžných známek.
 • Rutina domácích úkolů. Stanovte si pevný čas na domácí úkoly a přípravu do školy. Důležité je také prostředí. Omezte co nejvíce faktorů, které by mohly dítě rozptýlit (např. se společně učte mimo ložnici). Práci do školy také systematicky organizujte – vytvořte společný „checklist“ (odškrtávejte splněné úkoly), ujistěte se, že domácí úkoly má dítě nachystané a hotové.
 • Oslovte učitele. Pokud máte obavy z množství zadaných úkolů či jakýkoliv jiný problém, který by mohl souviset se zhoršeným prospěchem vašeho dítěte, obraťte se na učitele. Také on může pomoci na cestě za lepšími studijními výsledky.
 • Dobrý spánkový režim a strava. Pro to, aby dítě odvádělo dobrý výkon, potřebuje být odpočaté a plné síly. K tomu napomáhá správný spánkový režim – dostatečný počet hodin spánku, omezení času stráveného na obrazovce minimálně 30 minut před spaním, dodržování pravidelného režimu. Stejně tak klíčovou roli hraje strava. Je důležité, aby děti konzumovaly co možná nejméně průmyslově zpracovaných potravin, a naopak co nejvíce těch přirozených. Stěžejní je také pestrost stravy. Omezte konzumaci cukru. Regulujte konzumaci tuků – omezte ty nezdravé (např. ve smažených jídlech) a přidejte omega-3. Vícenasycené mastné kyseliny sehrávájí významnou úlohu v rozvoji dětského mozku. Více informací týkajících se mastných kyselin a jejich efekt na vývoj mozku dítěte si můžete přečíst například zde.
 • Pomáhat, ale nebrzdit. Pomáhejte svým dětem, ale zároveň je učte samostatnosti.
 • Chybovat je lidské. Rodiče se často obávají nechat své děti učit se z přirozených důsledků, přestože tehdy se děti naučí nejvíce. Snažte se, aby se dítě z jakékoliv situace poučilo.

Cesta ke zlepšení prospěchu ve škole je náročná a plná překážek, nicméně postupným dosahováním dílčích cílů a vytrvalostí, jej lze dosáhnout. Ze srdce vám přejeme, aby vaše dítě mělo nejen co nejlepší výsledky ve škole, ale aby bylo zdravé, spokojené a celkově se mu dobře dařilo.

 

Zdroje souvisejících informací:

 1. Pedagogika pro učitele. Online. GRADA, 2007. Dostupné z: https://www.google.cz/books/edition/Pedagogika_pro_u%C4%8Ditele/zTB4RInz-rgC?hl=cs&gbpv=1&dq=motivace+k+u%C4%8Den%C3%AD&pg=PA170&printsec=frontcover. [cit. 2024-01-24].
 2. Healthy Food for Kids. org [online]. 2024. [cit. 2024-01-24]. Dostupné z: https://www.helpguide.org/articles/healthy-eating/healthy-food-for-kids.htm
 3. How to Help Your Kids Succeed in School. Verywellfamilly [online]. 2022. [cit. 2024-01-24]. Dostupné z: https://www.verywellfamily.com/how-to-help-your-kids-succeed-in-school-5181231
 4. Jak mluvit s dětmi o špatných známkách? Důležité je mapovat situaci a chránit atmosféru důvěry. EDUzín[online]. 2023. [cit. 2024-01-24]. Dostupné z: https://eduzin.cz/wp/2023/01/26/jak-mluvit-s-detmi-o-spatnych-znamkach-dulezite-je-mapovat-situaci-a-chranit-atmosferu-duvery/
 5. Motivace. Metodický portál RVP.CZ [online]. 2011. [cit. 2024-01-24]. Dostupné z: https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/M/Motivace
 6. Špatné vysvědčení? Tresty nefungují, lepší je pozitivní motivace, říká psycholožka. Radiožurnál[online]. 2017. [cit. 2024-01-24]. Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/spatne-vysvedceni-tresty-nefunguji-lepsi-je-pozitivni-motivace-rika-psycholozka-6205563
 7. Vysvědčení: 6 tipů pro rodiče. Centrum LOCIKA[online]. 2023. [cit. 2024-01-24]. Dostupné z: https://www.centrumlocika.cz/novinky/vysvedceni-6-tipu-pro-rodice

Důvěřujte specialistům.

EQUAZEN si zaslouží vaši pozornost.